Đèn LED tuyến tính

Đèn tuyến tính LED của Billionaire Lighting bao gồm đèn tuyến tính LED đôi có thể điều chỉnh góc có thể liên kết, đèn tuyến tính LED ống đơn có thể liên kết, đèn tuyến tính LED 360 độ và đèn tuyến tính LED 270 độ, có thể tạo ra độ sáng cao và môi trường chiếu sáng thoải mái cho người dùng.