ไฟ LED เชิงเส้น

ไฟ LED เชิงเส้นของ Billionaire Lighting รวมถึงไฟ LED เชิงเส้นแบบปรับมุมได้สองท่อที่เชื่อมโยงได้ ไฟ LED เชิงเส้นตรงแบบท่อเดียวที่เชื่อมโยงได้ ไฟ LED เชิงเส้น 360 องศาและไฟ LED เชิงเส้น 270 องศาซึ่งสามารถสร้างความสว่างสูงและสภาพแวดล้อมแสงที่สะดวกสบายสำหรับผู้ใช้